StarCraft: Frontline | Tiền Tuyến

Bộ tiểu thuyết bằng tranh được phát hành dựa trên chuỗi game đình đám của Blizzard theo phong cách manga gồm 4 vol, mỗi vol 4 kỳ, hầu hết các kỳ đều hơn 40 trang, với nội dung chủ yếu xoay quanh những cuộc chiến giữa Zerg và Terran

StarCraft: Frontline | Tiền Tuyến

StarCraft: Frontline | Tiền Tuyến

Nội dung mô tả

Bộ tiểu thuyết bằng tranh được phát hành dựa trên chuỗi game đình đám của Blizzard theo phong cách manga gồm 4 vol, mỗi vol 4 kỳ, hầu hết các kỳ đều hơn 40 trang, với nội dung chủ yếu xoay quanh những cuộc chiến giữa Zerg và Terran

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009