Song Hùng Kỳ Hiệp Chapter 123, next Song Hùng Kỳ Hiệp Chapter 124

Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Pj do ManhuaVn - Truyenhay24h.com thực hiện., Chapter 123

Song Hùng Kỳ Hiệp

/ Chapter 123
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212