Sơn Hải Hoang Vực Hồi mở đầu

Một thiếu niên bí ẩn lạc vào thế giới nguyên thủy hồng hoang? Làm cách nào để sinh tồn trong thế giới mạnh được yếu thua, thú dữ hoành hành, cuối cùng có tìm được đường về , Hồi mở đầu

Sơn Hải Hoang Vực

/ Hồi mở đầu
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19