Silent Hill Downpour: Anne's Story | Đồi Câm Lặng - Mưa Rào: Câu Chuyện Của Anne Chương 1B, next Silent Hill Downpour: Anne's Story | Đồi Câm Lặng - Mưa Rào: Câu Chuyện Của Anne Chương 2

Xoay quanh nhân vật Anne Marie Cunningham, nữ sĩ quan cải huấn nung nấu sự phục thù đối với nhân vật chính của tựa game cùng tên - Silent Hill Downpour - về những nỗi kinh hoàng cô đã gặp phải nơi Đồi Câm Lặng. , Chương 1B

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19