Siêu Bá Thế Kỷ Chapter 1, next Siêu Bá Thế Kỷ Chapter 2

12 cao thủ tuỵet đỉnh của thế giới được gọi là Hộ Thế Thập Nhị Cường, vì bảo vệ thế giới chiến với "Thần". Trong thế kỷ mới này, sức mạnh chính là Quyền Lực. Nhân vật theo tạo hình của Street Fighter, tương ứng như sau Xích Long: Ryu Thanh Huệ: Chun Li (Xuân Lệ) Bắc Bá Vương: Ken Xích Mục Tư Lệnh: M.Bison Thanh Lang: Blanca Thiên Sát: Gouki , Chapter 1

Siêu Bá Thế Kỷ

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận