Siêu Bá Thế Kỷ

12 cao thủ tuỵet đỉnh của thế giới được gọi là Hộ Thế Thập Nhị Cường, vì bảo vệ thế giới chiến với "Thần". Trong thế kỷ mới này, sức mạnh chính là Quyền Lực. Nhân vật theo tạo hình của Street Fighter, tương ứng như sau Xích Long: Ryu Thanh Huệ: Chun Li (Xuân Lệ) Bắc Bá Vương: Ken Xích Mục Tư Lệnh: M.Bison Thanh Lang: Blanca Thiên Sát: Gouki

Siêu Bá Thế Kỷ

Siêu Bá Thế Kỷ

Nội dung mô tả

12 cao thủ tuỵet đỉnh của thế giới được gọi là Hộ Thế Thập Nhị Cường, vì bảo vệ thế giới chiến với "Thần". Trong thế kỷ mới này, sức mạnh chính là Quyền Lực.
Nhân vật theo tạo hình của Street Fighter, tương ứng như sau
Xích Long: Ryu
Thanh Huệ: Chun Li (Xuân Lệ)
Bắc Bá Vương: Ken
Xích Mục Tư Lệnh: M.Bison
Thanh Lang: Blanca
Thiên Sát: Gouki

Chương

  • Version 0 - Siêu Bá Thế Kỷ Super FighterLượt xem

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1506 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile