Siberia 56 #3: Sứ mệnh thứ 13 [3], next Siberia 56 #3: 4

Ở một tương lai xa khi con người đã tiến bộ đến mức có thể du hành không gian qua năm ánh sáng, một nhóm khoa học gia được cử đến khảo sát sự phát triển và khả năng sinh tồn của nhân loại ở hành tinh thứ 56 - đây là nhóm thứ 13 trong hơn một thế kỷ các nhóm khoa học được cử đến thực thi sứ mệnh này [chu kỳ 8 năm 1 lần], và với bất trắc xảy ra trong quá trình hạ cánh của mình, họ đã phải giáp mặt với những khó khăn không lường trước được bởi hành tinh quái ác này , #3: Sứ mệnh thứ 13 [3]

Siberia 56

/ #3: Sứ mệnh thứ 13 [3]
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2