SHOKURYOU JINRUI Chapter 40, next SHOKURYOU JINRUI Chapter 41

Hành tinh đang phải đối mặt với sự nóng lên toàn cầu và một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do nhà ở thiếu thốn và thực phẩm. Những biện pháp nào mà nhân loại có thể làm được trong khi chúng tatự hủy hoại người khác để tồn tại? , Chapter 40

SHOKURYOU JINRUI

/ Chapter 40
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận