SHOKURYOU JINRUI Chapter 35, next SHOKURYOU JINRUI Chapter 36

Hành tinh đang phải đối mặt với sự nóng lên toàn cầu và một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do nhà ở thiếu thốn và thực phẩm. Những biện pháp nào mà nhân loại có thể làm được trong khi chúng tatự hủy hoại người khác để tồn tại? , Chapter 35

SHOKURYOU JINRUI

/ Chapter 35
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212