Attack on Titan

Attack on Titan

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan

Nội dung mô tả

Hàng trăm năm về trước, loài người gần như bị diệt vong bởi Titan - một sinh vật khổng lồ, không có trí thông minh, và tồi tệ nhất là, dường như chúng ăn tươi nuốt sống con người chỉ vì niềm vui chứ không phải vì nhu cầu sinh tồn. Số ít nhân loại còn sống sót đã tự bảo vệ mình bằng cách nhốt mình trong những bức tường khổng lồ, cao hơn cả những Titan to lớn nhất. Một trăm năm yên ổn trôi qua...

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504