Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Nội dung mô tả

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn

 

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1506 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile