Quỷ Sai Chapter 17, next Quỷ Sai Chapter 18

Chết đi không phải là kết thúc, mà là một bắt đầu mới. Linh hồn được quỷ sai dẫn đến địa phủ. công đức lúc sống của quỷ hồn sẽ ảnh hưởng đến chuyển thế đời sau. Câu chuyện này nhân vật chính là một quỷ sai ngàn năm và  một chú bồ câu vừa có được linh lực... Đón xem tại Comicvn.net   , Chapter 17

Quỷ Sai

/ Chapter 17
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2