Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone 1A - Cuộc săn người của Punisher tiếp diễn, next Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone 1A 2

Cuộc đối đầu giữa Punisher cùng những thành viên cốt cán của Avengers: Spider-Man, Wolverine, Black Widow, Thor, Iron Man và Captain America cho một tội danh mà Frank chưa bao giờ phạm phải: giết cảnh sát. Và lần này, cùng với Castle còn có một nữ đồng minh khác cùng chí hướng. Liệu cuộc chiến này sẽ có kết quả như thế nào? , 1A - Cuộc săn người của Punisher tiếp diễn

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

/ 1A - Cuộc săn người của Punisher tiếp diễn
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212