Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Punisher: Vào Vùng Chiến Sự | Enter The War Zone

Nội dung mô tả

Cuộc đối đầu giữa Punisher cùng những thành viên cốt cán của Avengers: Spider-Man, Wolverine, Black Widow, Thor, Iron Man và Captain America cho một tội danh mà Frank chưa bao giờ phạm phải: giết cảnh sát. Và lần này, cùng với Castle còn có một nữ đồng minh khác cùng chí hướng. Liệu cuộc chiến này sẽ có kết quả như thế nào?

Chương

Bình luận

F88 1212