Poputepipikku (4-koma) Chapter 12, next Poputepipikku (4-koma) Chapter 13

4-koma về 2 đứa 1 đứa lùn tên Popuko rất dễ nổi nóng và 1 đứa cao tên Pipimi trông có vẻ điềm đạm..., Chapter 12

Poputepipikku (4-koma)

/ Chapter 12
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19