Poputepipikku (4-koma)

4-koma về 2 đứa 1 đứa lùn tên Popuko rất dễ nổi nóng và 1 đứa cao tên Pipimi trông có vẻ điềm đạm...

Poputepipikku (4-koma)

Poputepipikku (4-koma)

Nội dung mô tả

4-koma về 2 đứa 1 đứa lùn tên Popuko rất dễ nổi nóng và 1 đứa cao tên Pipimi trông có vẻ điềm đạm...

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009