Platinum End Chapter 31, next Platinum End Chapter 32

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN. , Chapter 31

Platinum End

/ Chapter 31
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2