Platinum End Chapter 28, next Platinum End Chapter 29

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN. , Chapter 28

Platinum End

/ Chapter 28
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19