Platinum End Chapter 17, next Platinum End Chapter 18

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN. , Chapter 17

Platinum End

/ Chapter 17
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212