Platinum End

Một câu truyện về con người… và thiên sứ. Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.

Platinum End

Platinum End

Nội dung mô tả

Một câu truyện về con người… và thiên sứ.
Tác phẩm mới nhất của Ohba Tsugumi và Obata Takeshi, bộ đôi tác giả của DEATH NOTE và BAKUMAN.


Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504