Phục Ma Thiên Sư Chapter 27, next Phục Ma Thiên Sư Chapter 28

Chung Quỳ cùng đồ đệ của hắn Tần Sương thông qua lần lượt hàng yêu trừ ma dần dần phát hiện những yêu vật này cổ quái liên hệ cùng bọn hắn một chút kỳ quái bố trí, cuối cùng tra ra có người nghĩ ở kinh thành bố trí dạng này pháp trận. , Chapter 27

Phục Ma Thiên Sư

/ Chapter 27
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804