Phong Lưu Chapter 8: Bằng hữu của Sát Thủ, next Phong Lưu Chapter 9

Giới sát thủ cũng có những quy định riêng biệt, công việc sát thủ không chỉ nhận mục tiêu và giết, nó còn phải cạnh tranh với nhiều sát thủ khác, đôi khi là tương tàn lẫn nhau. 1 thế giới sát thủ được tái hiện với nét vẽ của Diệp Minh Phát, và giám chế bởi Mã Vinh Thành , Chapter 8: Bằng hữu của Sát Thủ

Phong Lưu

/ Chapter 8: Bằng hữu của Sát Thủ
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212