Phong Lưu

Phong Lưu

Phong Lưu

Phong Lưu

Nội dung mô tả

Giới sát thủ cũng có những quy định riêng biệt, công việc sát thủ không chỉ nhận mục tiêu và giết, nó còn phải cạnh tranh với nhiều sát thủ khác, đôi khi là tương tàn lẫn nhau. 1 thế giới sát thủ được tái hiện với nét vẽ của Diệp Minh Phát, và giám chế bởi Mã Vinh Thành

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009