Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến Hậu chiến - 1B, next Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến Hậu 2

Phần truyện liên kết giữa phần phim đầu và phần phim tiếp theo sắp ra rạp về cuộc chiến siêu robot và quái vật đến từ hãng Legendary, xoay quanh những sự kiện về nhân vật sẽ xuất hiện trong phần phim Uprising , Hậu chiến - 1B

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212