Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến

Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến

Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến

Pacific Rim: Aftermath - Hậu Chiến

Nội dung mô tả

Phần truyện liên kết giữa phần phim đầu và phần phim tiếp theo sắp ra rạp về cuộc chiến siêu robot và quái vật đến từ hãng Legendary, xoay quanh những sự kiện về nhân vật sẽ xuất hiện trong phần phim Uprising

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009