Otoko no Musume Days (#) Otoko no Musume Days (#) Love 002, next Otoko no Musume Days (#) Otoko 3

Shuusei có một giấc mơ, trong giấc mơ đó cậu ta thấy người bạn thân nhất của mình Hinata đóng giả thành một đứa con gái, hôm sau cậu gặp người bạn thân đó và kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ đó, Hinata đã đề nghị cậu ấy đến nhà của mình và rồi..., Otoko no Musume Days (#) Love 002

Otoko no Musume Days (#)

/ Otoko no Musume Days (#) Love 002
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212