Oink - Đồ Tể Thiên Đường Chương 0: Oink, next Oink - Đồ Tể Thiên Đường Chương 1

Ở một tương lai đen tối tàn nhẫn, những người heo là những nô lệ làm việc không ngừng nghỉ phục dịch giới chủ nhân loại, cho một cái quần thể xã hội họ không thể hiểu được. Cho đến một ngày - Oink, nhân vật chính của chúng ta, nhận thức được những giáo điều độc đoán bị áp đặt lên mình và đồng loại và tiến hành đòn trả đũa hung cuồng. CHÀO MỪNG ĐẾN LÒ MỔ COMICVN.NET! , Chương 0: Oink

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19