Núi Khỉ Hành Trình Thứ 64 (Thông báo), next Núi Khỉ Hành 65

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con khỉ khát máu. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Liệu họ có thể sống sót khi đơn độc đối đầu với kẻ sát nhân từ chính nội bộ, và lũ khỉ khát máu luôn rình rập?!                       , Hành Trình Thứ 64 (Thông báo)

Núi Khỉ

/ Hành Trình Thứ 64 (Thông báo)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận