Niraya

Niraya

NIRAYA

NIRAYA

Nội dung mô tả

Đệ Lục Thiên Ma Vương sau khi giải thể, Ma Xá Lợi mà người đời gọi là "Di vật Thiên Ma" rơi xuống nhân gian. Dục vọng, dã tâm, đau khổ... hòa làm một với Dị vật Thiên Ma. Một số người có khả năng dung hợp được Ma Xá Lợi, tuy có sức mạnh nhưng cũng đồng thời mang nguy hiểm đến cho nhân loại.

Chương

Bình luận

F88 1212