Nhất Niệm Tung Hoành Chapter 4, next Nhất Niệm Tung Hoành Chapter 5

Chư Tử Bách Gia tranh phong, Chiến Quốc Thất Hùng tương đấu. Một kế hoạch vạch sẵn để lật đổ Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng. Một nhân vật chính chỉ muốn trở về với em gái mình. Xem trọn bộ tại Comicvn.net   , Chapter 4

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19