Nhất Niệm Tung Hoành

Nhất Niệm Tung Hoành

Nhất Niệm Tung Hoành

Nhất Niệm Tung Hoành

Nội dung mô tả

Chư Tử Bách Gia tranh phong, Chiến Quốc Thất Hùng tương đấu. Một kế hoạch vạch sẵn để lật đổ Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng. Một nhân vật chính chỉ muốn trở về với em gái mình. Xem trọn bộ tại Comicvn.net
 

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009