Ngự Thiên Chapter 32, next Ngự Thiên Chapter 33

Thiếu niên từ vực sâu Ma Ngục trở về, muốn cầm trong tay thanh Cửu Xích Cự Kiếm, khai sơn, đoạn hải, phi tiên, ngự thiên. Vị thái tử năm xưa từng bị hạ độc, phế bỏ võ công, bị đổ tội giết vua cướp ngôi, liệu hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình. , Chapter 32

Ngự Thiên

/ Chapter 32
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19