Nghịch Mệnh Sư

Nghịch Mệnh Sư

Nghịch Mệnh Sư

Nghịch Mệnh Sư

Nội dung mô tả

Phục Hi khai thiên địa lập Bát Quái, tiên tổ Dương tộc ngộ ra bốn quẻ Càn, Đoài, Li, Chấn, sau đó Dương Tộc đại chiến Âm Tộc, chiến thắng  ở Cực Âm chi Địa. Các tộc ở Đại Mạc đều qui thuận Dương tộc, xem Dương Tộc như thần thánh 

Chương

  • Version 0 - Nghịch Mệnh Sư Comicvn.netLượt xem

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1504 FAbet 2504