New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử Issue 1, next New Suicide Squad | Tân Biệt Đội Cảm Tử Issue 2

Sau những xáo động về thành viên và lực lượng quan chức điều khiển, một Biệt Đội Cảm Tử mới đã được thành lập và cuốn vào những nhiệm vụ vô tiền khoáng hậu mới, mở đầu là cuộc đối đầu với những người máy do Liên Bang Nga chế tạo trong dự án quân sự tối tân của mình., Issue 1

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212