Naka no Hito Genome

Các game streamer từ các genre game khác nhau bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn để quẩy game câu view Adventure,Mystery,Psychological,Romance,Shounen,Supernatural.

Naka no Hito Genome

Naka no Hito Genome

Nội dung mô tả

Các game streamer từ các genre game khác nhau bị bắt cóc bởi một kẻ bí ẩn để quẩy game câu view


Adventure,Mystery,Psychological,Romance,Shounen,Supernatural.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009