My Girlfriend is Her Dad

Hai phép lạ xảy ra với cuộc sống của học sinh trung học Naoyuki Ono. Đầu tiên là cậu ấy đang hẹn hò với một hoa khôi của trường, Shiori Sakura Thứ hailà mỗi lần Ono chạm vào Sakura thì cô ấy sẽ biến thành người cha cứng đầu của mình Người bạn gái dễ thương và người cha khủng khiếp của cô ấy bị kẹt trong cùng một cơ thể. cậu ấykhông thể chạm vào cô ấy

My Girlfriend is Her Dad

My Girlfriend is Her Dad

Nội dung mô tả

Hai phép lạ xảy ra với cuộc sống của học sinh trung học Naoyuki Ono. Đầu tiên là cậu ấy đang hẹn hò với một hoa khôi của trường, Shiori Sakura Thứ hailà mỗi lần Ono chạm vào Sakura thì cô ấy sẽ biến thành người cha cứng đầu của mình Người bạn gái dễ thương và người cha khủng khiếp của cô ấy bị kẹt trong cùng một cơ thể. cậu ấykhông thể chạm vào cô ấy

Chương

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1504 FAbet 2502