Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ Chapter 47, next Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ Chapter 48

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé , Chapter 47

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2