Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ Chapter 33, next Monkey Peak - Đỉnh Núi Khỉ Chapter 34

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ. Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa. Cùng khám phá nhé , Chapter 33

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212