Meikyuu Black Company Isekai Chapter 3, next Meikyuu Black Company Isekai Chapter 4

Một thanh niên bị triệu hồi bởi lỗ đen vũ trụ sang dị giới và phải làm lao công công nhân cho công ti hầm ngục đi đào tiền , một ngày bỗng dưng anh ta và đồng nghiệp tìm thấy một con rổng cổ và con rồng đó lại là một loli. , Chapter 3

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212