Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi Chapter 23, next Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi Chapter 24

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?, Chapter 23

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212