Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi Chapter 17, next Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi Chapter 18

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?, Chapter 17

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212