Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi

Máu trên vệ đường - Chi no Wadachi

Nội dung mô tả

Mèo nằm bên đường. Thân mèo lạnh lắm. Mèo đã chết rồi. Tại sao mèo chết? Tại sao mèo chết?

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009