Mạt Nhật Chiến Lang Chapter 78: Luyện Lôi Đồng, next Mạt Nhật Chiến Lang Chapter 79

Đây là tác phẩm nổi bật của "Hải Dương" thuộc Ôn Nhật Lương thời kỳ cực thịnh, có thể xem là tác phẩm điển hình. Truyện gồm 78 chapter. Các bạn yêu thích Hải Hổ, Võ Thần, không nên bỏ qua. Nội dung hoàn toàn là hư cấu. , Chapter 78: Luyện Lôi Đồng

Mạt Nhật Chiến Lang

/ Chapter 78: Luyện Lôi Đồng
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212