Mạt Nhật Chiến Lang

Mạt Nhật Chiến Lang

Mạt Nhật Chiến Lang

Mạt Nhật Chiến Lang

Nội dung mô tả

Đây là tác phẩm nổi bật của "Hải Dương" thuộc Ôn Nhật Lương thời kỳ cực thịnh, có thể xem là tác phẩm điển hình. Truyện gồm 78 chapter. Các bạn yêu thích Hải Hổ, Võ Thần, không nên bỏ qua. Nội dung hoàn toàn là hư cấu.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009