Mắt La Sát Chapter 11, next Mắt La Sát Chapter 12

Đan, một cô gái sống những ngày vui vẻ như bao cô gái, đến một hôm có anh chàng Ô dọn đến làm hàng xóm. Đến khi Ô nhờ Đan giúp một tay trong công việc, thì thế giới quan của Đan đã hoàn toàn đổi khác, thì ra Ô là người thông linh giữa hai giới âm dương. Đón xem mỗi tối tại Comicvn.net , Chapter 11

Mắt La Sát

/ Chapter 11
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19