Mắt La Sát

Mắt La Sát

Mắt La Sát

Mắt La Sát

Nội dung mô tả

Đan, một cô gái sống những ngày vui vẻ như bao cô gái, đến một hôm có anh chàng Ô dọn đến làm hàng xóm. Đến khi Ô nhờ Đan giúp một tay trong công việc, thì thế giới quan của Đan đã hoàn toàn đổi khác, thì ra Ô là người thông linh giữa hai giới âm dương. Đón xem mỗi tối tại Comicvn.net

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504