Marry Grave Chapter 34 (fix), next Marry Grave Chapter 35

Sawyer chu du khắp thế giới để thu thập đủ nguyên liệu ma thuật hoàn thành "công thức người chết" để hồi sinh người vợ đã tự biến mình thành "nguyên liệu cuối cùng" hồi sinh anh trở lại bằng chính công thức đó. Liệu anh ấy có thành công hay lại giống ng vợ quá cố..   , Chapter 34 (fix)

Marry Grave

/ Chapter 34 (fix)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19