Mạnh Nhất Lịch Sử Tám phút

Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử... Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá... được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ được thực hiện một nguyện vọng... Xem trọn bộ tại Comicvn.net , Tám phút

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19