Mạnh Bà Truy Phu Ký Phiên ngoại

Mạnh Bà dưới địa phủ trong một lần đắc tội Kim Đồng của Nguyệt Lão, bị Nguyệt Lão phục thù bằng cách quấn dây tơ hồng của Mạnh Bà và Diêm Vương Thịnh Gia Ngạn nổi tiếng bạo ngược. Mạnh tỉ tỉ có chịu thua số phận an bày phải yêu người tàn bạo hay là... , Phiên ngoại

Mạnh Bà Truy Phu Ký

/ Phiên ngoại
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19