Little Lotus Chapter Ngoại truyện 1 + 2, next Little Lotus Chapter 2

Sakurai shunsuke là nhân vật chính của chúng ta,ông của main bị bệnh nên vào thăm,nghe nói ông mình đã từng có con với 1 người phụ nữ ở Việt Nam theo di nguyện,main tim đến Việt Nam và gặp nữ chính ở đây....., Chapter Ngoại truyện 1 + 2

Little Lotus

/ Chapter Ngoại truyện 1 + 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19